Oferta

PROJEKTOWANIE

Zakres naszych usług w obszarze projektowania obejmuje:

  • analizę danych wejściowych projektu oraz uwarunkowań architektonicznych i technologicznych,
  • wielobranżowe prace projektowe z zakresu konstrukcyjno - budowlanego, mechanicznego, technologicznego i elektroenergetycznego,
  • nadzór autorski nad realizacją prac,
  • sporządzenie dokumentacji technologicznych (DTR, instrukcje, itp.),
  • opracowanie dokumentacji powykonawczych.