Obecny status Spółki

Rok 2023 jest 30-tym rokiem nieprzerwanej działalności. Okres ten obfitował wykonaniem wielu dużych inwestycji i modernizacji w przemyśle metalurgicznym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Z różnych powodów firma zaprzestała dotychczasowej działalności. Obecnie jesteśmy na drodze poszukiwania nowych możliwości dalszego rozwoju, otwarci także na partnerską współpracę.