O firmie

Kilka słów o nasKonsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna (w skrócie: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.) jest spółką prawa handlowego, działającą od 1993 roku. Przez wiele lat spółka działała na rynku usług budowlano - montażowych. Głównym rynkiem naszej działalności w zakresie remontów i modernizacji pozostawało hutnictwo. Poza branżą hutniczą, działaliśmy także jako wykonawca w górnictwie, koksownictwie, energetyce oraz wykonawstwie inwestycyjnym. Obecnie Spółka poszukuje nowych pól dla swej działalności i chętnie w tym zakresie nawiąże kontakt w celu nawiązania współpracy.