Oferta

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Zakres naszych usług w obszarze budownictwa ogólnego obejmuje:

  • prace architektoniczno - projektowe,
  • wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej (hale sportowe, obiekty handlowe i administracyjno - biurowe) oraz obiektów mieszkalnych i usługowych,
  • prace instalacyjne,
  • roboty wykończeniowe,
  • przeglądy okresowe obiektów budowlanych.