Oferta

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Zakres naszych usług w obszarze budownictwa przemysłowego obejmuje:

  • wielobranżowe prace projektowe,
  • demontaże, rozbiórki i wyburzenia istniejących obiektów i instalacji przemysłowych,
  • prace fundamentowe i towarzyszące z zakresu konstrukcji żelbetowych, murowanych i szkieletowych,
  • prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych głównych i pomocniczych,
  • dostawy i montaż dedykowanych maszyn, urządzeń i armatury,
  • wytwarzanie zbiorników, silosów i innych obiektów technologicznych,
  • prefabrykację rurociągów energetycznych i technologicznych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA,
  • dostawę i uruchomienie systemów sterowania,
  • prace remontowe i modernizacyjne obiektów i instalacji przemysłowych.