Oferta

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Zakres naszych usług w obszarze branży elektrycznej obejmuje:

  • prace projektowe,
  • demontaże istniejących urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
  • dostawy i montaż dedykowanych urządzeń i osprzętu,
  • prefabrykację szaf zasilających, zasilająco - sterowniczych, rozdzielnic, stacji transformatorowych, itp.,
  • wykonanie instalacji elektrycznych zasilających, uziemiających i odgromowych oraz instalacji z zakresu AKPiA,
  • dostawę i uruchomienie systemów sterowania,
  • prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.