Oferta

KONTROLA I BADANIA

Zakres naszych usług w obszarze kontroli i badań obejmuje:

  • badania NDT połączeń spawanych elementów stalowych (RT, UT, MT, PT, LT, VT),
  • ocenę stanu technicznego elementów stalowych z wykorzystaniem badań NDT oraz technik alpinistycznych,
  • przeglądy okresowe i ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • pomiary i przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
  • nadzór i kontrolę jakości realizowanych prac w zakresie konstrukcyjno - budowlanym,
  • kontrolę jakości i nadzór realizowanych prac spawalniczych.