Uprawnienia i certyfikaty

W Spółce wdrożony jest i stosowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny
z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.

We wrześniu 2018 roku Jednostka Certyfikująca UDT-CERT przeprowadziła w Spółce Audyt Certyfikujący, z wynikiem pozytywnym.

Zakres certyfikacji obejmuje:

„Wykonawstwo robót budowlano-instalacyjnych, obiektów budowlanych, konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz montaż urządzeń przemysłowych. Montaż i naprawy urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych”.

Informacje szczegółowe dotyczące certyfikatu:

 • Jednostka certyfikująca Systemy Zarządzania: UDT-CERT
 • Numer certyfikatu: CSJSB/788/2018
 • Data udzielenia certyfikacji: 21.09.2012
 • Data wydania certyfikatu: 21.09.2018
 • Data ważności certyfikatu: 20.09.2021

W Spółce stosowany jest także system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

Informacje szczegółowe dotyczące certyfikatu:

 • Jednostka certyfikująca Systemy Zarządzania: UDT-CERT
 • Numer certyfikatu: CSW/788/2018
 • Data udzielenia certyfikacji: 28.10.2013
 • Data wydania certyfikatu: 21.09.2018
 • Data ważności certyfikatu: 20.09.2021

Uprawnienia UDT do wykonywania napraw:

 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • rurociągów technologicznych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych.

Informacje szczegółowe dotyczące uprawnienia:

 • Jednostka nadająca uprawnienia: Urząd Dozoru Technicznego
 • Numer uprawnienia: UC-05-27-N/3-13
 • Data nadania uprawnienia: 03.09.2013.

Uprawnienia UDT do wytwarzania w zakresie montażu:

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących.

Informacje szczegółowe dotyczące uprawnienia:

 • Jednostka nadająca uprawnienia: Urząd Dozoru Technicznego
 • Numer uprawnienia: UC-05-27-M/2-13
 • Data nadania uprawnienia: 03.09.2013.

Uprawnienia UDT do wykonywania napraw:

 • podestów ruchomych,
 • suwnic,
 • wciągników,
 • wciągarek,
 • żurawi przewoźnych,
 • żurawi stacjonarnych.

Informacje szczegółowe dotyczące uprawnienia:

 • Jednostka nadająca uprawnienia: Urząd Dozoru Technicznego
 • Numer uprawnienia: UD-05-14-N/3-14
 • Data nadania uprawnienia: 04.02.2014.

Uprawnienia UDT do dokonywania modernizacji:

 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych,
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Informacje szczegółowe dotyczące uprawnienia:

 • Jednostka nadająca uprawnienia: Urząd Dozoru Technicznego
 • Numer uprawnienia: UC-05-27-P/1-14
 • Data nadania uprawnienia: 24.04.2014.

Uprawnienia UDT do wykonywania napraw:

 • podestów ruchomych,
 • suwnic,
 • wciągników,
 • wciągarek,
 • żurawi przewoźnych,
 • żurawi stacjonarnych.

Informacje szczegółowe dotyczące uprawnienia:

 • Jednostka nadająca uprawnienia: Urząd Dozoru Technicznego
 • Numer uprawnienia: UD-05-14-P/1-15
 • Data nadania uprawnienia: 03.06.2015.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STOSOWANA W SPÓŁCE