strona główna mapa strony kontakt cookies wersja polska english version
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.
Uprawnienia
ogloszenia
Uprawnienia

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Spółka wdrożyła, certyfikowała oraz stosuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy: PN-N 18001:2004 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2005.


Certyfikat  numer: CSJSB/788/2015

 

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących.

 

Numer uprawnień: UC-05-27-M/2-13

 

 

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw:

-   kotłów parowych,

-   kotłów wodnych,

-  rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,

- rurociągów bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących,

-   zbiorników stałych ciśnieniowych.

 

Numer uprawnień: UC-05-27-N/3-13

 

 

 

Uprawnienia budowlane w specjalnościach:

         -  architektoniczna,

         -  konstrukcyjno-budowlana,

         -  drogowa,

         -  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji wod-kan, instalacji i urządzeń cieplnych,

         -  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


 

 

Uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego program gospodarki odpadami     niebezpiecznymi.

 Decyzja numer 1285/OS/2012


 

 

Spółka wdrożyła, certyfikowała oraz stosuje wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

 

Certyfikat numer: CSW/788/2015

 

 

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna
41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 50, tel. 32 261 55 94, 32 330 97 02, e-mail: sekretariat@hpr-sa.pl
Kapitał zakładowy: 1 295 000,00 PLN opłacony w całości
© HPR SA