Prace na Wydziale Walcowni Średniej i Wielkich Piecach w AMP w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Remont taśmy DL-3 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Zasilanie nowych żużlowozów KT1÷KT3 w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Zasilanie nowych żużlowozów KT1÷KT3 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: elektryczna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Doprowadzenie napięć zasilania do nowych żużlowozów konwertorów KT1- KT-3.

Realizacja: 2016

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.