Modernizacja Walcowni Walcówki w AMP w Sosnowcu
22 sierpnia 2019
Wymiana przenośników taśmowych w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Zamknięta pętla koksu w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Wykonanie zamkniętej pętli koksu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: projektowa, budowlana, konstrukcyjna i elektryczno – automatyczna.

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wykonanie kompleksowych projektów wielobranżowych,
  • Wykonanie prac demontażowych konstrukcyjnych i budowlanych,
  • Dostawę i montaż nowych urządzeń transportowych,
  • Wykonanie instalacji elektryki siłowej, sterowanie i automatyki (bez nowych programów),
  • Wykonanie stacji i instalacji hydrauliki siłowej i smarowania,
  • Rozruch nowych urządzeń i przekazanie do eksploatacji,
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Realizacja: 2018-2019

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.