Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin w PEC Gliwice
22 sierpnia 2019
Modernizacja stanowisk do remontu komór RH w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Zabezpieczenie prac na wysokości w składowiskach szyn długich w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Zabezpieczenie prac na wysokości w składowiskach szyn długich – rejon 8 – na Walcowni Dużej w ArcelorMittal Poland" S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: budowlana, konstrukcyjna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wykonanie konstrukcji nośnej zabezpieczenia dla pracowników pracujących na wysokościach, osadzenie kotew fundamentowych, zakup i montaż siatki ochronnej,
  • Wykonanie fundamentów pod konstrukcję nośną zabezpieczenia dla pracowników pracujących na wysokościach, wykonanie posadzki przemysłowej zabezpieczonej powłoką z żywicy epoksydowej,
  • Dostawa elementów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, montaż systemów zabezpieczeń na konstrukcji stalowej w składowiskach szyn długich, przeszkolenie obsługi użytkownika ww. systemów zabezpieczeń
  • Wykonanie i dostawa: Pomost jezdny z platformą – konstrukcja specjalna

Realizacja: 2015-2016

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.