Remont maszyny spiekalniczej w Hucie Cynku
22 sierpnia 2019
Instalacja przesypu z PT-142C na PT476 i 477 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Wykonanie rurociągu azotu w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Wykonanie rurociągu azotu w Zakładzie Stalownia w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

Branża: budowlana, konstrukcyjna, antykorozja

Zakres zrealizowanych prac:

  • Montaż rurociągu stalowego azotu,
  • Montaż armatury,
  • Montaż pneumatycznego panelu sterowania,
  • Montaż zbiorników buforowych,
  • Montaż stacji redukcyjnej ciśnienia,
  • Próba szczelności układów i instalacji,
  • Zabezpieczenie antykorozyjne miejsc spawanych
  • Dokumentacja jakościowa dla wykonanego zakresu prac.

Realizacja: 2017

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum Spółka Akcyjna

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.