Budowa nowej Zestawiarni w Hucie Szkła Stolzle
21 sierpnia 2019
Roboty remontowe urządzeń i obiektów w AMP w Dąbrowie Górniczej
21 sierpnia 2019

Stacja korekty pH w Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej w Hucie Cynku

Nazwa zadania: Wykonanie pod klucz stacji korekty pH w Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Branża: budowlana, instalacyjna

Zakres zrealizowanych prac:

  • architektura,
  • konstrukcje budowlane,
  • technologia, drogi i place,
  • przyłącza i instalacje wewnętrzne wod.-kan.,
  • instalacje wentylacji i ogrzewania,
  • instalacje elektryczne

Realizacja: 2010-2011

Zamawiający: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Inwestor: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.