Modernizacja Walcowni Walcówki w AMP w Sosnowcu
22 sierpnia 2019

Rozbudowa Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych w ZGH w Bukownie

Nazwa zadania: Rozbudowa Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych, obejmujące w szczególności zabudowę nowego węzła pieca obrotowego nr 4 wraz z linią technologicznego dla tego pieca w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie

Branża: budowlana, instalacyjna, konstrukcyjna

Zakres zrealizowanych prac:

 • Fundamenty: linii chłodząco-odpylającej linii nr 4, wezła dozowania wapna, silosu produktu pod przenośniki i pompy,
 • Budynek rozdzielni elektrycznej dla linii nr 4,
 • Węzeł odbioru żużla linii nr 4 – konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe,
 • Konstrukcje uzupełniające dla przekładek elektrycznych i przebudowy i rozbudowy transportów produktu,
 • Przebudowa transportu produktu z linii nr 3 i 5, przebudowa transportu pneumatycznego,
 • Przekładki instalacji rurowych w rejonie węzła dozowania wapna, przekładki i rozbudowa instalacji sprężonego powietrza dla linii nr 1, 3 i 5,
 • Instalacja kanalizacji opadowej linii nr 4,
 • Rozbudowa sieci i stacji przygotowania sprężonego powietrza,
 • Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji rozdzielni elektrycznej linii nr 4,
 • Wykonanie przekładki instalacji rurowych w rejonie silosu produktu 8310,
 • Dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza węzła dozowania wapna,
 • Dostawa i montaż zbiorników wsadowych, dostawa i montaż wykładziny izolacji zbiorników,
 • Wykonanie ciągów komunikacyjnych w rejonie linii nr 4.

Realizacja: 2018-2019

Generalny Wykonawca / Zamawiający: AMK Kraków S.A.

Inwestor: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.