Wykonanie systemu bezpieczeństwa Linii Produkcyjnej Długiej Szyny w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Roboty remontowe urządzeń i obiektów w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Roboty w Eisenhuttenstadt w Niemczech

Nazwa zadania: Prace mechaniczne oraz montaż izolacji (w tym prefabrykacja arkuszy, spawanej siatki oraz akcesoriów) w zakładzie w Eisenhuttenstadt w Niemczech

Branża: montażowa, izolacyjna, antykorozja

Zakres zrealizowanych prac:

 • Montaże,
 • Demontaże,
 • Izolacja,
 • Antykorozja
 • Wyłożenia ogniotrwałe,
 • Dostawy:
  • rozładunek, przechowywanie i obsługa,
  • kontrola spoiny za pomocą testu ND i certyfikacji,
  • próby ciśnieniowe i płukanie,
  • kontrola wyrównania sprzężenia wentylatorów chłodnicy strumieniowej,
  • kontrola smarowania łożysk (wentylatorów i rolek),
  • pomoc podczas rozruchu na zimno i na gorąco.

Realizacja: 2014-2015

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Danieli Centro Combustion SpA

Inwestor: ArcelorMittal Eisenhuttenstadt GMBH

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.