Roboty w Eisenhuttenstadt w Niemczech
22 sierpnia 2019
Remont konstrukcji wsporczej myjki wagonów w „Maczki-Bór” w Sosnowcu
22 sierpnia 2019

Roboty remontowe urządzeń i obiektów w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Wykonanie usług remontowych i modernizacyjnych ciągów produkcyjnych w Zakładach: Wielkopiecowym, Stali i Półwyrobów, Walcowni Gorących, łącznie z urządzeniami towarzyszącymi w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: mechaniczna, energetyczna, budowlana, ceramiczna, elektryczna

Prace prowadzono na następujących Remontach:

  • Wielki Piec nr 2 i nr 3 wraz z Nagrzewnicami,
  • Suwnice Wydziału Stalowni,
  • Konwertor nr 1, nr 2, nr 3,
  • Urządzenia Wydziału Ciągłego Odlewania Stali,
  • Ciąg Walcowniczy Wydziału Walcowni Średniej,
  • Ciąg Walcowniczy Wydziału Walcowni Dużej,
  • Modernizacja budynków biurowo-socjalnych

Realizacja: 2014-2015

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.