Instalacja przesypu z PT-142C na PT476 i 477 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Budowa Pieca Pokrocznego w AMP w Krakowie
22 sierpnia 2019

Remont zwałowarko-ładowarki nr 3 w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Wykonanie prac remontowych zwałowarko-ładowarki nr 3 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: mechaniczna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wymiana łożyska oporowo-nośnego – 1 szt.
  • Wymiana przekładni obrotu PSV 1000 – 2 kpl.
  • Remont lub wymiana konstrukcji stalowych wskazanych przez Inwestora – 1,0 Mg
  • Regeneracja portalu zwałowarko-ładowarki
  • Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i Inwestorem technologii wymiany łożyska oporowo-nośnego
  • Wywóz powstałych odpadów poremontowych na miejsce wskazane przez Inwestora.

Realizacja: 2017

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.