Budowa Pieca Pokrocznego w AMP w Krakowie
22 sierpnia 2019
Zasilanie nowych żużlowozów KT1÷KT3 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Prace na Wydziale Walcowni Średniej i Wielkich Piecach w AMP w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania:

Usługi remontowe i modernizacyjne ciągów produkcyjnych w Zakładach:

  • Wielkopiecowym,
  • Stali i Półwyrobów,
  • Walcowni Gorących,

w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie GórniczejBranża: mechaniczna, instalacyjna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Instalacje gazu DN50 ÷ DN400 (parametry ciśnienia instalacji gazowej od 4 do 10 bar),
  • Instalacje powietrza spalania,
  • Instalacje chłodzenia wyparkowego,
  • Instalacje wody przemysłowej,
  • Instalacje parowe.

Realizacja: 2016

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.