Rozbudowa Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych w ZGH w Bukownie
22 sierpnia 2019
Zamknięta pętla koksu w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Modernizacja Walcowni Walcówki w AMP w Sosnowcu

Nazwa zadania: Wykonanie prac budowlanych i mechanicznych w ramach projektu Modernizacji Walcowni Walcówki w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu

Branża: mechaniczna i budowlana

Zakres realizowanych prac:

 • W części budowlanej:
  • Wyburzenia starych fundamentów i przygotowanie podłoża,
  • Usunięcie zalegającego gruzu,
  • Przygotowanie podłoża pod silniki klatek walcowniczych,
  • Fundamenty pod głowice układające,
  • Nadzory budowlane,
  • Wykonanie misy olejowej pod urządzenia hydrauliczne z materiałów ceramicznych z murkiem oporowym,
  • Wykonanie rurociągu spływowego do kanału zendry,
  • Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • W części mechanicznej:
  • Wykonanie instalacji mechanicznych,
  • Wykonanie instalacji rurociągowych,
  • Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

Realizacja: 2018-2019

Zamawiający:

 • ArcelorMittal Poland S.A. – w części budowlanej
 • Primetals Technologies Poland Sp. z o.o. – w części mechanicznej
Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A. – w części budowlanej

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A. – w części mechanicznej