Zabezpieczenie prac na wysokości w składowiskach szyn długich w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Modernizacja Wydziału Odlewni Form i Kesonów w Hucie Miedzi
22 sierpnia 2019

Modernizacja stanowisk do remontu komór RH w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Modernizacja stanowisk do remontu komór RH – część mechaniczna w Zakładzie Stalownia w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: budowlana, mechaniczna, antykorozja

Zakres zrealizowanych prac:

  • Dostawa i montaż urządzeń: wóz Q-5t do obsługi króćców komór RH, wóz Q-35t, wyposażenie stanowiska odstawczego, zespół palnika wraz z wyposażeniem, zamaszynowanie.
  • Wykonanie izolacji i wymurówki ogniotrwałej kontenera na skrzepy wraz z nadstawką i rura wylotową, wykonanie wymurówki pokrywy, suszenie i wygrzewanie zabudowanych materiałów ogniotrwałych,
  • Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, montaż, odbiory UDT oraz transport do Inwestora urządzeń technologicznych

Realizacja: 2015-2016

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.