Wykonanie rurociągu azotu w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Remont zwałowarko-ładowarki nr 3 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Instalacja przesypu z PT-142C na PT476 i 477 w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Instalacja dodatkowego przesypu z PT-142C na PT476 i 477 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Branża: projektowa, budowlana, konstrukcyjno – montażowa, elektryczna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wykonanie projektu budowlanego,
  • Wykonanie prac fundamentowych oraz pomiarów geodezyjnych,
  • Przebudowa węzła P30 oraz nośnicy przenośników PT 476 i 477,
  • Montaż nowego przenośnika i taśmy,
  • Instalacja siły i sterowania przenośnika taśmowego,
  • Instalacja siły pomocniczej oraz oświetlenia,
  • Zaprojektowanie oraz wykonanie hydrauliki siłowej.

Realizacja: 2017

Zamawiający: ArcelorMittal Poland S.A.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.