Prefabrykacja i dostawa konstrukcji stalowej cyklonu CN-24-2600 w Hucie Miedzi
22 sierpnia 2019
Konstrukcja stalowa wozu technicznego „Minel” w Elektrowni Bełchatów
22 sierpnia 2019

Demontaż, montaż prasy w Hucie Królewskiej w Chorzowie

Nazwa zadania: Demontaż, montaż prasy na Wydziale akcesoriów kolejowych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Huta Królewska w Chorzowie

Branża: budowlana, montażowa

Zakres zrealizowanych prac:

  • Demontaż złomowy starej prasy i wywóz urządzenia poza halę produkcyjną.
  • Wykonanie nowej wylewki z betonu zbrojonego na istniejącym podeście,
  • Rozładunek nowej dostarczonej przez Zamawiającego prasy do prostowania podkładek,
  • Zabudowa nowej prasy do prostowania podkładek,
  • Zabudowa nowych samotoków,
  • Wykonanie i montaż nowego podajnika hydraulicznego według projektu Zamawiającego,
  • Kotwienie do podłoża wszystkich nowych zabudowanych urządzeń.

Realizacja: 2017-2018

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Optimal Sp. z o.o.

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Huta Królewska

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.