Remont zwałowarko-ładowarki nr 3 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Prace na Wydziale Walcowni Średniej i Wielkich Piecach w AMP w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Budowa Pieca Pokrocznego w AMP w Krakowie

Nazwa zadania: Wykonanie prac ceramicznych – wyłożeń ogniotrwałych oraz izolacji termicznej rurociągów technologicznych DN100 – DN3600 Pieca Pokrocznego w zakresie powietrza spalania (COA) w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie

Branża: ceramiczna, izolacyjna, budowlana

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wykonanie wyłożeń ogniotrwałych przy budowie Pieca Pokrocznego o parametrach 450t/h,
  • Wykonanie izolacji termicznej na odcinku instalacji rurowych do palników stropowych – strona wysadowa,
  • Wykonanie izolacji termicznej z boków pieca (dłuższy bok pieca) na kolektorach i rurociągach,
  • Wykonanie izolacji termicznej rurociągów wodnych (izolacja ET),
  • Rozładunek nowych wózków spiekalniczych w rejonie komina,
  • Demontaż istniejących wózków spiekalniczych,
  • Montaż nowych wózków spiekalniczych,
  • Demontaż dwóch starych przesiewaczy (rzeszoto, wózek jezdny, zsypnica, sita przezsiewacza, rama) i podajnika L7m.

Realizacja: 2016-2017

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Danieli Centro Combustion SpA

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Generalny Wykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.