Wymiana silosa pyłu w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Wykonanie prefabrykacji i dostawy konstrukcji stalowej samotoku w Hucie Bankowej
22 sierpnia 2019

Budowa nowych filtrów hybrydowych HF6 i HF7 na taśmie spiekalniczej DL-3 w AMP w Dąbrowie Górniczej

Nazwa zadania: Wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych filtrów hybrydowych HF6 i HF7 na taśmie spiekalniczej DL-3” w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza

Branża: budowlana, konstrukcyjna, instalacyjna

Zakres zrealizowanych prac:

 • Roboty rozbiórkowe istniejących fundamentów,
 • Fundament konstrukcji wsporczej filtru hybrydowego,
 • Zabezpieczenie żelbetowych kanałów kablowych,
 • Adaptacja istniejących fundamentów dla filtru,
 • Nowa posadzka pod filtrem hybrydowym,
 • Remont posadzki pod filtrami hybrydowymi,
 • Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczych kanałów dolotowych spalin filtrów,
 • Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczej kanałów wylotowych spalin filtrów,
 • Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczej silosu węgla aktywnego i silosu wapna,
 • Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczej silosu pyłu,
 • Remont i naprawa kanałów kablowych,
 • Wykucie otworów do wyprowadzenia kabli z kanałów do filtra,
 • Wykonanie prac w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,
 • Wykonanie instalacji uziemiającej,
 • Wykonanie fundamentów dmuchaw dla filtrów hybrydowych,
 • Wykonanie fundamentów dmuchaw dla silosów,
 • Wykonanie fundamentów wentylatorów powietrza uszczelniającego

Realizacja: 2017-2019

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Hamon Research-Cottrell GmbH

Inwestor: ArcelorMittal Poland S.A.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.