Przebudowa budynku ługowni, budynku prasy i hali rozładowczej w Hucie Cynku
21 sierpnia 2019
Stacja korekty pH w Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej w Hucie Cynku
21 sierpnia 2019

Budowa nowej Zestawiarni w Hucie Szkła Stolzle

Nazwa zadania: Budowa nowej Zestawiarni spełniającej wymagania Pieca do Produkcji Szkła Flintowego w Hucie Szkła Stolzle w Częstochowie

Branża: budowlana, instalacyjna

Zakres zrealizowanych prac:

 • Dostawy urządzeń transportu mechanicznego i pneumatycznego Zestawiarni i Hali Wanien,
 • Kompleksowy montaż linii technologicznej Zestawiarni i Hali Wanien:
  • przenośniki: taśmowe, kubełkowe, zgrzebłowe,
  • kruszarka młotkowa BRV 70,
  • rozdzielacze dwukierunkowe,
  • separatory magnetyczne i detektor metali,
  • instalacje transportu pneumatycznego (z wykładziną trudnościeralną),
  • instalacje sprężonego powietrza
 • Rozruch na zimno i rozruch technologiczny (na gorąco).

Realizacja: 2010-2011

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Zakład Automatyki ZREMB Warszawa Sp. z o.o.

Inwestor: Huta Szkła STOLZLE Częstochowa Sp. z o.o.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.