Budowa Bloków Energetycznych w Elektrowni Opole
22 sierpnia 2019
Zabezpieczenie prac na wysokości w składowiskach szyn długich w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019

Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin w PEC Gliwice

Nazwa zadania: Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin dla kotłowni WP-70 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Branża: budowlana, izolacyjna, konstrukcyjna, instalacyjna, antykorozja

Zakres zrealizowanych prac:

  • Wykonanie fundamentów zbiorników pompowni oleju, estakad,
  • Prefabrykacje konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
  • Prefabrykacja, dostawa i montaż przewodów gazowo-spalinowych i konstrukcji wsporczej dla przewodów,
  • Prefabrykacje, dostawy i montaże zbiorników: absorbera V=1 360 m3, produktu odsiarczania V=427 m3, mleka wapiennego V=146 m3,
  • Izolacje termiczne przewodów kanałów spalin, absorbera,
  • Instalacje wentylacji, kanalizacji,
  • Wykonanie posadzek olejoodpornych,
  • Montaże urządzeń m.in.: wciągniki, łamacze narostów, wibroizolatory, wentylatory, itp.,
  • Prefabrykacja, zabezpieczenie antykorozyjne, dostawa i montaż zbiornika produktu odsiarczania spalin,
  • Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej szybu windy.

Realizacja: 2015-2017

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach. /AMK Kraków S.A.

Inwestor: Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.