Remont taśmy DL-3 w AMP w Dąbrowie Górniczej
22 sierpnia 2019
Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin w PEC Gliwice
22 sierpnia 2019

Budowa Bloków Energetycznych w Elektrowni Opole

Nazwa zadania: Budowa Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

Branża: projektowa, budowlana, instalacyjna

Zakres zrealizowanych prac:

  • Kompleksowe prace projektowo-montażowe z zakresu gospodarki olejowej, obejmujące:
    • front rozładunkowy (samochodowy i kolejowy) wraz z rejestracją urządzeń NO w Transportowym Dozorze Technicznym,
    • Pompownię wraz z wyposażeniem technologicznym i legalizacją przepływowego układu pomiarowego w Jednostce Notyfikowanej,
    • dwa zbiorniki magazynowe o pojemności nominalnej 1 000 m3 każdy wraz z zatwierdzeniem i rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz legalizacją w Głównym Urzędzie Miar jako naczynia pomiarowe na potrzeby rozliczeń akcyzowych,
    • międzyobiektowe instalacje rurociągowe (rozładunkowe i transferowe).

Realizacja: 2015-2018

Generalny Wykonawca / Zamawiający: Mostostal Power Development Sp. z o.o.

Inwestor: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podwykonawca: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.