Oferta

Zakres naszych usług to realizacja projektów w zakresie wykonawstwa, modernizacji i remontów, w tym także w formule „pod klucz”, obejmująca:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • dostawy wszystkich części i elementów składowych projektu,
 • prefabrykację i prace montażowe,
 • przeprowadzenie procedur odbiorowych jednostek zewnętrznych (UDT, TDT, GUM, itp.),
 • testy, rozruchy i szkolenia,
 • sporządzenie dokumentacji technologicznych (DTR, instrukcje, itp.),
 • opracowanie dokumentacji powykonawczych.

Świadczymy również specjalistyczne usługi z zakresu:

 • wytwarzania konstrukcji stalowych,
 • prefabrykacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych,
 • montażu rurociągów energetycznych i technologicznych,
 • napraw i modernizacji urządzeń dźwigowych,
 • modernizacji i napraw instalacji energetycznych i ciśnieniowych,
 • serwisu mechanicznego, elektrycznego i AKPiA maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych i technologicznych,
 • relokacji maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych i technologicznych,
 • oceny stanu technicznego elementów stalowych z wykorzystaniem badań NDT oraz technik alpinistycznych,
 • prac antykorozyjnych z wykorzystaniem technik alpinistycznych,
 • wymurówek i wyłożeń ogniotrwałych,
 • izolacji termicznych, akustycznych i dźwiękochłonnych,
 • hydrauliki siłowej,
 • instalacji elektrycznych zasilających, uziemiających, odgromowych i AKPiA,
 • systemów sterowania.