strona główna mapa strony kontakt cookies wersja polska english version
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.
Oferta
Oferta
Budownictwo przemysłowe
Budownictwo ogólne
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
Branża energetyczna
Branża elektryczna
Kontrola i badania
Projektowanie
ogloszenia
Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji technicznej:
  • projektów inwestycyjnych
  • kosztorysów, 
  • dokumentacji powykonawczej, 
 • prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i badaniem złączy spawanych,
 • montaż i instalacja urządzeń technicznych, linii technologicznych i energetycznych, systemów uziemiania,
 • budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe,
 • montaże i naprawy zbiorników ciśnieniowych, kotłów, suwnic i dźwigów w oparciu o uprawnienia UDT,
 • świadczenie usług w zakresie badań spawania na życzenie klienta,
 • kompleksowa dostawa materiałów i urządzeń, ich montaż i uruchomienie,
 • udzielanie odpowiednich gwarancji na świadczone usługi.

Lista naszych usług w zakresie montażu i instalowania obejmuje następujące pozycje:

 • prefabrykacja konstrukcji stalowych budowlanych i technologicznych (spawanych i skręcanych) ze stali zwykłej o podwyższonej jakości i ze stali stopowych,
 • prace montażowe (konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia),
 • pokrycia stropów i ścian bocznych łącznie z wymaganą obróbką,
 • prefabrykacja i układanie linii energetycznych (gaz, woda, para, sprężone powietrze, przygotowanie powietrza AKP , tlen, hydraulika siłowa, systemy smarowania i inne),
 • instalowanie sieci elektrycznych, zasilających i sterujących, odgromowych,
 • roboty antykorozyjne,
 • usługi warsztatowe w zakresie wytwarzania i regeneracji przyrządów technologicznych i produkcji części zamiennych,
 • naprawy, montaże i uruchomienia urządzeń dźwigowych i przyrządów działających pod ciśnieniem zgodnie z uprawnieniami UDT,
 • prace spawalnicze w szerokim zakresie stosowanych technologii i materiałów,
 • wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontowych w dziedzinie ochrony środowiska (woda, powietrze),
 • prace budowlane i wykończeniowe,
 • roboty ziemne i drogowe,
 • izolacje termiczne urządzeń i instalacji,
 • wyłożenia ogniotrwałe pieców przemysłowych ( ceramika, izolacje miękkie).

Realizacja zadań budowlano-montażowych na wszystkich etapach inwestycyjnych:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami,
  wykonanie projektów organizacji robót z niezbędnymi harmonogramami,
 • nadzór budowlany i projektowy w zakresie wszystkich podstawowych branż ,
 • odbiory końcowe, uruchomienie i przekazanie do użytkowania.

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna
41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 50, tel. 32 261 55 94, 32 330 97 02, e-mail: sekretariat@hpr-sa.pl
Kapitał zakładowy: 1 295 000,00 PLN opłacony w całości
© HPR SA