O firmie

Kilka słów o nas


Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna (w skrócie: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.) jest spółką prawa handlowego, działającą od 1993 roku na rynku usług budowlano - montażowych. Posiadamy szereg pomyślnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, przez co aktualnie możemy cieszyć się bogatym bagażem doświadczeń, zdobywanym w czasie przeszło 25-ciu lat ciężkiej, lecz efektywnej pracy.

Tradycja HPR sięga jednak roku 1952, w którym został powołany do życia jako przedsiębiorstwo państwowe. W tamtych latach HPR składał się z 10 zakładów rozlokowanych po całym kraju i zatrudniał kilkanaście tysięcy pracowników.

Obecnie HPR Dąbrowa Górnicza S.A. zatrudnia doświadczoną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną o indywidualnych uprawnieniach i specjalnościach, w tym m.in.: uprawnienia budowlane, konstrukcyjne, spawalnicze, instalacyjne, UDT, SEP. Ponadto w naszej firmie zatrudnieni są kierownicy i inżynierowie budowy, inspektorzy nadzoru oraz specjaliści ds. BHP - nieodzowni do kompetentnego zarządzania realizacją inwestycji, przez co jesteśmy poważnymi partnerami biznesowymi dla największych podmiotów z branży.

Głównym rynkiem naszej działalności w zakresie remontów i modernizacji pozostaje hutnictwo, choć zakres oraz skala działalności jest stale poszerzana. Poza branżą hutniczą, działamy także jako wykonawca w górnictwie, koksownictwie, energetyce oraz wykonawstwie inwestycyjnym. Od lat świadczymy usługi w formule „pod klucz” realizując i nadzorując prace wielobranżowe w tym też prace projektowe, co pozwoliło nam zdobyć duże doświadczenie jako generalnego wykonawcy.

Strategią firmy HPR Dąbrowa Górnicza S.A. jest umożliwienie swojemu Klientowi zdobycia i utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczenie mu usługi o najwyższej jakości, w cenie oraz terminie przez niego akceptowanych, gwarantując jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.