Kontakt z nami


NASZE BIURO

Aleja Józefa Piłsudskiego 50,
41-303 Dąbrowa Górnicza,
Poland


(32) 330 97 02

(32) 261 55 94

sekretariat@hpr-sa.pl


DANE PODSTAWOWE


Nazwa pełna:

KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE DĄBROWA GÓRNICZA – SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona:

HPR Dąbrowa Górnicza S.A.

Dane rejestrowe:

NIP: 629-001-38-23
Regon: 271777365
KRS: 0000145020

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kapitał zakładowy: 1 295 000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 1 295 000,00 PLN


DZIAŁY


ZARZĄD SPÓŁKI
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Andrzej Niziorski Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia czynności Zarządu a.niziorski@hpr-sa.pl
BIURO ZARZĄDU
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Marta Tubacka Asystentka Biura Zarządu sekretariat@hpr-sa.pl
DZIAŁ REALIZACJI
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Michał Lis Dyrektor Wykonawczy m.lis@hpr-sa.pl
Paweł Rudy Kierownik Zespołu Budów p.rudy@hpr-sa.pl
Przemysław Dorobisz Główny Specjalista ds. Spawalnictwa, Inżynier Budowy p.dorobisz@hpr-sa.pl
Michał Picheta Inżynier Budowy m.picheta@hpr-sa.pl
DZIAŁ MARKETINGU
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Sławomir Lesiak Dyrektor Marketingu s.lesiak@hpr-sa.pl
Wiesława Hałubek Specjalista ds. Kosztorysowania w.halubek@hpr-sa.pl
Antoni Bytom Główny Specjalista ds. Marketingu a.bytom@hpr-sa.pl
Cezary Poznański Koordynator ds. Realizacji Projektów c.poznanski@hpr-sa.pl
DZIAŁ FINANSOWY, KADRY
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Jolanta Michałowska Główny Księgowy, Prokurent j.michalowska@hpr-sa.pl
Agnieszka Widawska Specjalista ds. Rachunkowości a.widawska@hpr-sa.pl
DZIAŁ UMÓW
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Elwira Szczepek Specjalista ds. Umów e.szczepek@hpr-sa.pl
DZIAŁ BHP
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
Anna Ruszkiewicz Główny Specjalista ds. BHP a.ruszkiewicz@hpr-sa.pl
Przemysław Dorobisz Specjalista ds. BHP p.dorobisz@hpr-sa.pl